Препарат першої лінії цукрознижувальної терапії: метформін або похідні сульфонілсечовини?

Упродовж багатьох років метформін був препаратом першого вибору в цукрознижувальній терапії хворих на цу-
кровий діабет (ЦД) 2-го типу. Завдяки доведеній високій ефективності в профілактиці макро- і мікросудинних
ускладнень ЦД і безпечності цей препарат згідно з усіма світовими клінічними рекомендаціями призначався на
самому початку лікування захворювання і ніколи не зникав із лікарських призначень впродовж усього життя хво-
рого на ЦД 2-го типу, а відмінявся лише в разі виникнення протипоказань. Так було і є. Проте сьогодні в Україні
нерідко доводиться чути про те, що місце метформіну для хворих на ЦД 2-го типу змінилося і тепер пальму пер-
шості необхідно віддати похідним сульфонілсечовини (ПСС). Чи насправді це так? Чи дійсно змінилися позиції
метформіну в сучасній цукрознижувальній терапії у світі і в Україні? Міркуванням над цими питаннями присвяче-
ний цей огляд.

Завантажити повну статтю у форматі PDF

Добавить комментарий